Sadzimy drzewka ozdobne

Grupa Radnych Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda Brynów – Część Zachodnia oraz Członkowie Rady Osiedla „Centrum” SM „Górnik” posadzili drzewka ozdobne obok budynku ADM „Centrum”.

Drzewka te zorganizował Radny Miasta Katowice Pan Patryk Białas, który również pomagał nam w sadzeniu. Dziękujemy kierownictwu ADM oraz Panu Grzegorzowi Augustyn za pomoc w wyznaczeniu miejsc i sadzeniu drzewek. Wszystkim dziękujemy za udział w akcji i zaangażowanie 😊