Porządek IX sesji RJP nr 2 w dn. 04.11.2020

Proponowany porządek sesji prowadzonej w trybie zdalnym.

Rozpoczęcie sesji: godz. 17:15

 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych radnych, stwierdzenia jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RJP nr 2.
 4. Przyjęcie porządku sesji.
 5. Zmiany w porządku obrad.
 6. Informacja Przewodniczącej rady o działalności w okresie od 07.10.2020 r.
 7. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności w okresie od 07.10. 2020 r.
 8. Informacja Przewodniczących powołanych Zespołów o podjętych działaniach w okresie od 07.10 2020 r.
 9. Wybór LOGO RJP nr 2.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie sesji.

Mieszkanki, Mieszkańcy. Informujemy, że e-sesja Rady odbędzie się zgodnie z planem. Osoby chętne by dołączyć do obrad, proszę o przesłanie swojego akcesu na e-mail natalianowaktrojnar@gmail.com do 4 listopada, do godziny 10:00.