Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego

W dniu 13.09.2020 roku reprezentacja Rady Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia wzięła udział w uroczystości Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego i złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych górników.