Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,  Radni Rad Dzielnic,

30 marca br. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Mają one na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii – w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

W ramach konsultacji, od 16 maja na stronie katowice.eu/konsultacje udostępniona będzie ankieta.  Od tego dnia ruszają też spotkania konsultacyjne, według następującego harmonogramu:

    16 maja dla dzielnic śródmiejskich (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Koszutka i Bogucice)

    IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej 54,

    18 maja dla dzielnic zachodnich (Załęska Hałda-Brynów, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Ligota-Panewniki)

    Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Panewnickiej 172,

    23 maja dla dzielnic południowych (Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie)

    Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21,

    25 maja dla dzielnic wschodnich (Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec)

    VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lwowskiej 2,

    30 maja dla dzielnic północnych (Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec) Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Zarębskiego 2.

Zapraszamy przedstawicieli Rad Dzielnic do włączenia się w konsultacje. Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 2593 144 lub mailowo pod adresem konsultacje@katowice.eu (wskazując miejsce spotkania oraz numer telefonu do kontaktu). Ponieważ spotkania konsultacyjne będą mieć charakter warsztatowy, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.