Zmiana terminu sesji Rady Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda Brynów część zachodnia

Informuję, ze sesja Rady Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia zaplanowana na dzień 17 kwietnia 2024 r.  zostaje przesunięta na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz.17.15 w siedzibie Rady z powodu braku potwierdzenia udziału Radych Dzielnicy w planowanej sesji a tym samym uzyskania kworum.

Zawiadomienie o przesuniętej sesji zostaje przesłane do Biura Rady Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Radnych Miasta.

Z poważaniem,

Jolanta Mendera-Wójcik

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia