Łączy nas chleb

Inicjatywa lokalna miasta Katowice 2021 – festiwal miast partnerskich „Łączy nas chleb” z udziałem RJP nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia,  w wydarzeniu, którego głównym tematem był chleb  w tradycji różnych kultur, narodów i wyznań.