INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Radni Rad Dzielnic Miasta Katowice

W 2023 roku katowiczanie po raz dziesiąty będą mieli okazję współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta na potrzeby swoich dzielnic i miasta. Ankieta dotycząca Dzielnicowej Giełdy Pomysłów to sposób na poznanie najważniejszych potrzeb mieszkańców. Wyniki pomogą wnioskodawcom w tworzeniu projektów w tegorocznej edycji BO.

Od 6 do 19 lutego dostępna jest ankieta w wersji online (https://bit.ly/3wTbUlm). Dodatkowo dla osób, dla których samodzielne wypełnienie formularza w wersji online może stanowić problem, we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w miejskich domach kultury dostępne są ankiety w wersji papierowej, które należy wrzucić do oznakowanych urn.

Jeśli będą chcieli się Państwo włączyć w publikację informacji własnymi kanałami, w załączeniu przesyłam plakat do wykorzystania.

W przypadku pytań dotyczących ankiety lub procedury Budżetu Obywatelskiego, zachęcam do kontaktu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej (tel. 32 259 33 05, 32 259 31 42, 32 259 38 51, e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu).

Z poważaniem

Justyna Buchalik

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej | Head of Social Communication Department

Urząd Miasta Katowice | Katowice City Hall

ul. Rynek 13 pok. 108 | 13 Rynek Street, office 108

tel. 32 25 93 065