INICJATYWA LOKALNA 2023

       Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w poprzednich latach,
1 października br. rusza nabór inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2024 rok. Końcowy termin naboru inicjatyw upływa 15 listopada 2023 r.
      Wzór wniosku o inicjatywę lokalną składany przez mieszkańców nie uległ zmianie, zatem Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady podpisuje się w punkcie 10 wniosku jeśli lider inicjatywy lokalnej przekaże wniosek
do zaopiniowania przez Radę.
     Mając na uwadze fakt, że Rada Dzielnicy jest ważnym ogniwem w procesie składania wniosków przez mieszkańców – zarówno na etapie przygotowywania projektów inicjatyw lokalnych, jak i na etapie ich opiniowania (za pozytywną opinię Rady mieszkańcy otrzymują 10 punktów na etapie oceny ich wniosków), uprzejmie proszę Państwa o aktywne informowanie mieszkańców o terminie sesji Rady, podczas której mogliby przedstawić inicjatywy lokalne planowane do złożenia w tegorocznym naborze.
     Dokumenty stanowiące podstawę prawną prowadzonego naboru na inicjatywy lokalne, wzór wniosku do pobrania, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za inicjatywę lokalną w danym wydziale i inne ważne informacje dotyczące inicjatywy lokalnej są dostępne na stronie www.katowice.eu w zakładce: Dla Mieszkańca / Zaangażuj się / inicjatywa lokalna.

Podstawa prawna:
1. Uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020r. nr XXI/514/20
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Zarządzenie nr 1182/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej zmienionego Zarządzeniem nr 1948/2021.